Krupinsko-Hontianska výstava drobných zvierat

Dňa 20. a 21. 9. 2019 sa v Krupine uskutočnila Krupinsko-Hontianska výstava drobných zvierat, ktorú každoročne usporiada Slovenský zväz chovateľov, oblastný výbor Levice. AFEED a.s. prispel hodnotnými cenami v podobe kvalitných, vrecovaných kŕmnych zmesí do tomboly pre víťazov  vystavovaných zvierat. Príspevkom na tejto akcii chceme podporiť všetkých nadšencov chovateľstva, ktoré je na úpadku.