Novinky

16. septembra 2020

Oblastná výstava králikov, holubov, hydiny a exotického vtáctva

V dňoch 11. až 13. 9. 2019 sa v Zemianskom Kvášove konala oblastná výstava ZO SZH Považská Bystrica. Návštevníci si mohli pozrieť šampiónov spomedzi hydiny, králikov, […]
30. septembra 2019

Krupinsko-Hontianska výstava drobných zvierat

Dňa 20. a 21. 9. 2019 sa v Krupine uskutočnila Krupinsko-Hontianska výstava drobných zvierat, ktorú každoročne usporiada Slovenský zväz chovateľov, oblastný výbor Levice. AFEED a.s. prispel hodnotnými […]
2. septembra 2019

Agrokomplex 2019

AFEED, a.s. je  stálym hrdým sponzorom medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex.  Rovnako ako po minulé roky, tak i v tomto roku 2019 si vystavovaní zvierací šampióni pochutili na […]
20. augusta 2019

Výstava mladých chovateľov Kyjov 16. – 18. 8. 2019

10. júla 2019

Ďeň poľa Vnorovy 2019

3. júla 2019

ANIMAL TECH 2019

A ako tradične aj tento rok sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu pre živočíšnu výrobu, Animal Tech, ktorý sa konal spoločne s Národnou výstavou hospodárskych zvierat a […]
16. októbra 2018

Súťaž v králičom hope

12. 5. 2018 sme sa ako sponzor zúčastnili súťaže v králičom hope (skoku) v Zdounkách neďaleko Kroměříže, v chovateľskom areáli miestnej základnej organizácie Českého zväzu chovateľov. Jednalo sa […]
27. septembra 2018

Chovateľská burza v Hodoníne

Každú prvú nedeľu v mesiaci sa koná v Hodoníne chovateľská burza, ktorej je Afeed a. s. hrdým sponzorom. Návštevníci si tu môžu pozrieť aj kúpiť z pestrej palety […]