Kontaktné údaje

AFEED, a.s., obchodná kancelária Trnava

Chovaťelská 2, 91701 Trnava, Slovenská republika

Telefon: +421 915 716 240,  +421 918 878 626

Mail: jana.grmanova@afeed.sk, ivan.straka@afeed.sk

Obchodné meno:
AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka

Adresa miesta činnosti:
Nobelova 34, 831 02 Bratislava

IČO:
47 790 342

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.2473/B

Napíšte nám