Spoločnosť AFEED, a.s. patrí medzi najväčších výrobcov krmných zmesí v Českej a Slovenskej republike.


Špecializujeme sa na výrobu kŕmnych zmesí pre chov hospodárskych zvierat v moderných automatizovaných výrobných prevádzkach v Hustopečích, v Kroměríži, v Opave a Trnave.
Ročne spracujeme cca 180 000 ton obilnín (pšenice 120 000 t, kukurice 39 000 t, jačmeňa 22 000 t) a vyrobíme 280 000 ton kvalitných krmív. Z toho 231 000 t pre hydinu, 55 000 t pre ošípané a 6 000 t pre ostatné hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, ryby atď.).
Pri tvorbe receptúr zohľadňujeme najmodernejšie poznatky z oblasti výživy zvierat a ekonomické aspekty ich chovu.

Zásluhou toho, že pracujeme pre veľkých klientov, máme prístup k najmodernejším technológiám a laboratórnym výskumom, a preto výsledkom našej práce sú kvalitné, bezpečné a vysoko efektívne krmivá, ktoré vieme ponúknuť aj drobným chovateľom bez nárokov na výšku odberu.
Naše vrecované kŕmne zmesi dodávame do siete našich distribútorov, veľkoobchodom ale aj maloobchodom.
Vďaka skúsenostiam s výrobou kmív pre veľkochovy a pre vlastné chovy vám dokáže tím našich odborníkov efektívne poradiť. Využite túto možnosť a napíšte svoje otázky a problémy do chovateľskej poradne na našom webe.

Viac o spoločnosti AFEED, a. s. nájdete na domovskej stánke www.afeed.cz

História

vznik slovenskej spoločnosti AFEED, a. s., v Trnave s cieľom poskytovať odborný, poradenský a obchodný servis pre podniky živočíšnej výroby spoločnosti AGROFERT
vznik AFEED CZ, a. s.
slovenská a česká spoločnosť sa personálne prepojili
cezhraničné zlúčenie oboch spoločností do jednej